Mi a politikum? #3 Mráz Attila, egalitarizmus

Társadalomelméleti Kollégium
Budapest 1092
2014
április 29.
BCE
Budapest
Free
Miért gyere el?

Mi a politikum? Előadássorozat a BCE Társadalomelméleti Kollégiumáb...

Mi a politikum? Előadássorozat a BCE Társadalomelméleti Kollégiumában a politikai ontológia versengő felfogásairól. A félév során a politikum kitüntetett jelentőségű létszférájának helyét keressük a társadalomelméletben marxista, konzervatív, egalitárius-liberális, egzisztencialista és egyéb, nehezen besorolható életművek nézőpontjából.

Hol húzódhat a határ a szolidaritás és az egyéni felelősségvállalás között? Hogyan egyeztethető össze szabadság és egyenlőség? Mely döntések tartoznak a kollektív, politikai döntéshozatal körébe, és mely döntéseket bízhatunk az egyénre akkor is, ha másokra is hatással vannak? A következő beszélgetésben a liberális egalitarizmus válaszait tekintjük át az előbbi kérdésekre. Ez az igazságosság-elmélet egyfelől síkra száll az esélyegyenlőséget elősegítő és fenntartó, illetve a vagyoni egyenlőtlenségeket csökkentő állami újraelosztó mechanizmusok mellett, mint pl. a kötelező egészségbiztosítás, a kiterjedt közoktatás, a többkulcsos jövedelemadózás és az öröklési illeték. Másfelől a liberális egyenlőség védelmébe veszi a klasszikus szabadságjogokat is -- így pl. a foglalkozás szabad választását, a tulajdonjogot és a szerződési szabadságot. A beszélgetés vezérfonalaként először azt próbáljuk kideríteni, mire tud választ adni a liberális egyenlőség híve a szabad piac és a liberális demokratikus politika marxista kritikájából. Majd a konkrétabb szakpolitikai javaslatokra térve megvizsgáljuk, milyen lenne egy, a liberális egalitárius elveket megvalósító egészségbiztosítási rendszer.

Harmadik vendégünk, akivel ezt a megközelítést áttekintjük, Mráz Attila, a CEU Filozófiai Intézetének PhD jelöltje és a TASZ munkatársa.

A beszélgetés nyilvános, helyszíne a Ráday Kollégium 106-os terme. Ha külsős vagy, részvételi szándékodat kérlek jelezd itt: mrnymkls@gmail.com. (Ez a kollégiumi beléptetés miatt kell, illetve itt csatolni tudom az olvasmányt is).
További info az esemény weboldalán.

Helyszín

Társadalomelméleti Kollégium
Budapest 1092, Ráday street 43-45

Hozzászólások