1989 - Fordulat lapszámbemutató

BCE C. (új) épület X. előadó
2014
szeptember 09.
BCE
Budapest
Free
Miért gyere el?

A Társadalomelméleti Kollégium, a Karl Polanyi Research Center és a...

A Társadalomelméleti Kollégium, a Karl Polanyi Research Center és a Helyzet Műhely bemutatja a TEK folyóiratának legújabb számát.

Mi volt 1989? A rendszerváltást, vagy annak elsikkadását olyan pontnak szokás tekinteni, ahol Magyarország sorsa megfordult: elindulunk nyugat felé, vagy megrekedünk keleten, szabadok leszünk vagy gyarmat, civilizáció lesz itt, vagy Balkán. A Helyzet Műhely azon dolgozik, hogy a magyar viszonyokat azok tágabb, globális kontextusában helyezze el, s ennek a nagyobb kontextusnak a részeként értelmezze. Ha innen nézzük, 1989 nem olyan fordulópont, ami Magyarországot máshová helyezte volna a térképen. Sokkal inkább egy hosszú történelmi folyamat része, amely során Magyarország más kelet-európai országokkal együtt a kapitalista világgazdaság részeként, annak ciklusaitól függve fejlődött. A Fordulat 21. száma ebbe a folyamatba helyezi bele 1989-et, s ebből a hosszú távú perspektívából értelmezi a rendszerváltás és posztszocialista fejlődés akkori és mai ideológiáit.

Bevezető: Czirfusz Márton

Előadók:
Pinkasz András
Gagyi Ágnes

Felkért hozzászólók:
Melegh Attila
Szelényi Iván

Moderátor: Éber Márk Áron

A beszélgetésen való részvétel ingyenes, regisztrációhoz nem kötött.

A Fordulat 21. és korábbi számai helyben megvásárolhatóak.

Részlet a bevezetőből:

A magyar társadalmi, gazdasági, politikai folyamatok és ideológiai változások a globális folyamatokba ágyazottak, a hierarchikusan szerveződő globális hatalmi viszonyoktól függőek. Így ha a globális strukturális változások dinamikáit a jól ismert magyarországi folyamatokkal összefüggésben kezeljük, akkor látványossá válik, hogy a sokszor magyar sajátosságokként kezelt társadalmi viszonyok jelentős mértékben kötődnek a globális folyamatokhoz és az azokban bekövetkező változásokhoz. Ha ebből az elméleti keretből akár a „felzárkózás” mítoszát, akár a procedurális demokrácia és a jogállam kereteiről szóló diskurzust, akár a piaci liberalizálás és protekcionista iparfejlesztés több évszázados vitáját elemezzük, arra lehetünk figyelmesek, hogy nagyon fontos strukturális folyamatok elsikkadnak, míg bizonyos szempontok valós súlyuknál nagyobb szerepet kapnak a hatalmi küzdelmekben – és az ezekkel összefüggő társadalomtudományos nyilvánosságban – alkalmazott diskurzusokban és narratívákban.

További információk a szervezőkről:

Fordulat - társadalomelméleti folyóirat
fordulat.net
https://www.facebook.com/groups/129672859350/

Társadalomelméleti Kollégium
www.tekesek.hu

Karl Polanyi Research Center of Global Social Studies

Helyzet Műhely - társadalomtudományi műhely kelet-európai pozíciókról
http://helyzet.wordpress.com/
További info az esemény weboldalán.

Helyszín

BCE C. (új) épület X. előadó

Hozzászólások