Batthyány Lajos Szakkollégium

SZE
Győr
N/A tag
Csatlakozz Te is
2001
Alapítás éve
21 Követő
Köszönjük!
Kik vagyunk mi?

Ismerj meg minket és csatlakozz hozzánk!

A szakkollégium Győrött az 1998-tól hallgatói kezdeményezésként működő Bibó István Egyetemi Klub alapjain jött létre, az ELTE jogi kara kihelyezett tagozatának hallgatóiból. A Batthyány Lajos Szakkollégium hivatalosan 2001-ben alapult meg, amely évben egyrészt az infrastruktúrát biztosító főiskola egyetemi rangot kapott, másrészt az Oktatási Minisztérium támogatásából külön épületet tudott biztosítani (a jogász és a közgazdász) szakkollégiumai számára. A szakkollégium sokáig egy joghallgatók által, és joghallgatók számára szervezett közösség volt, azonban 2009-től a nemzetközi igazgatás BA és az európai és nemzetközi igazgatás MA szakos hallgatók előtt is nyitva állnak kapui.

A szakkollégium a névadó, Gróf Batthyány Lajos örökségét szem előtt tartva elsődleges feladatául a tudás és a műveltség gyarapítását, valamint a minél magasabb színvonalú, értelmiségi tehetséggondozást tűzte ki maga elé. A szakkollégium tanulmányi programja értelmében a szakkollégistáknak részt kell venniük félévente egy szabadon választott kurzuson. Összességében elmondható, hogy a kurzuskínálat összeállítását a gyakorlati illetve az elméleti-interdiszciplináris irányvonal egyaránt meghatározta. A kurzusok körében lehet kiscsoportos és egyéni kurzusok között is választani. Előbbieket rendszerint a Szakkollégiumban, illetve a Kar épületében valamely felkért szakember, vagy oktató határozza meg, míg utóbbiakat az egyes jogalkalmazó szervekkel való megegyezés alapján, magánál a jogalkalmazó szervnél az ott kijelölt tisztségviselő és szakkollégistánk megegyezése. Ez utóbbi keretei között szakkollégistáink egyéni kurzusokon vettek részt például a Győri Katonai Ügyészségen, a Nyomozó Ügyészségen, a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányságon, illetve különböző ügyvédi irodáknál. A Szakkollégium kettős célt tűzött ki maga elé. Egyrészt aktív közösségi polgárrá, értelmiségivé kívánja nevelni tagjait a sokszínű programok szervezésével, a szakkollégiumi közélet fórumainak működtetésével. Másrészt szakkollégistáitól magas szintű szakmai teljesítményt vár el. Szervezetünk részese a győri jogászképzésnek, az egyetemi tanrendet kiegészítő szakmai munkájával, valamint közösségi-nevelési tevékenységével a hallgatók tanulmányi előmenetelét és karrierépítését egyaránt elősegíti. Tapasztalataink szerint szakkollégista hallgatóink tudományos versenyeken, pályázatokon sikerrel szerepelnek, valamint szakmai-tudományos ön- és csoportos tevékenységek terén is komoly eredményeket tudhatnak magukénak, nem csupán a csoportos kutatás céljával létrehozott Asztaltársaságokban végzett munkájuk, hanem például a Szakkollégium által kiadott évkönyvekben, tanulmánykötetekben történő publikálással, illetve az egyéni vállalásokkal, egyéniesített kurzusokkal és kutatásokkal is. Tapasztalataink szerint a végzettek elhelyezkedési gondokkal érdemben nem küzdenek.

 A Szakkollégium tudományos életben betöltött helyét reprezentálja az általa létrehozott kiadványok széles köre. A szakkollégistákról illetve a Szakkollégium tevékenységéről a kétévente megjelenő évkönyveinkben olvashatnak az érdeklődők. Emellett a hallgatók csoportos kutatatásainak eredményeként kétévente megjelenik a Szakkollégium Tanulmánykötete, amely a Quot Capita, Tot Sententiae címet viseli. Hallgatói kezdeményezésből született meg a Szakkollégium tudományos folyóirata, a Diskurzus, melyben jelenlegi és egykori szakkollégisták tudományos cikkeit tesszük közzé.

A szakkollégisták egyéni szakmai-tudományos tevékenységük mellett a csoportos kutatás fórumaiként évente felállított Asztaltársaságok keretei között végzik tudományos munkájukat, melynek eredményeként az egy éven át végzett kutatás eredményeit publikálásra alkalmas dolgozatokba foglalják. E tevékenységükben a Kar oktatói és a megkeresett szakemberek egyaránt jelentős segítséget szoktak nyújtani szakkollégistáinknak. 

Szakkollégistáinkról általánosságban elmondható, hogy az egyetemi köz- illetve tudományos életben is aktívan részt vesznek. Karunk tanszéki demonstrátorainak jelentős hányada szakkollégista, emellett a Tudományos Diákköri Konferenciákon is rendre meghatározó számban vesznek részt szakkollégistáink, s mindezeken felül elmondhatjuk, hogy a Kar Köztársasági ösztöndíjasainak zöme is a szakkollégisták köréből kerül ki, akik emellett számos egyéb (egyéni) elismerésről, többlettevékenységről és eredményről számolhatnak be. Szakkollégistáink kiemelt sikereket értek el többek között a Kozma Sándor Pályázaton, a Magyarország az Európai Unióban, az Európai Unió a világban pályázaton, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala diplomamunka pályázatán, különféle perbeszéd- és jogesetmegoldó versenyeken. Ezekről bővebb információkat itt olvashat.

A szakkollégiumi tudományos élet emellett egyéb, kulcsfontosságú eseményekkel is tarkított. Hosszú éveken át rendezett Szakkollégiumunk Szimpóziumokat, melyek keretei között egy-egy téma vonatkozásában felkért szakértők tartottak előadásokat és tették lehetővé a szakmai vitát a kérdések kimerítése érdekében. Ezt követően Szakkollégiumunk 2010-ben, hallgatói kezdeményezésre, a rendszerváltást követő húsz esztendő elemzésére és értékelésére konferenciát szervezett, melyen számos országosan ismert és elismert szakember, közjogi méltóság és vezető beosztású jogalkalmazó vett részt. 

A fenti eseményeken felül az egyetem életében is kiemelkedő szerepet játszik a szakkollégium által szervezett nyári egyetem, amelyre évente több tucat közép-európai egyetemista érkezik. A Batthyány Summer School előadói neves hazai és külföldi professzorok. Szakkollégiumunk fontos külföldi kapcsolatokat is kiépített, elsősorban a nyári egyetem szervezésében (a krakkói Villa Decius Association), valamint a www.visegrad.info projektben (a prágai Association for International Affairs). 

A felsoroltak túl külön említést érdemel Mentor programunk, mely a tehetséggondozás olyan módjaként jelenik meg elképzeléseinkben, mely már az újdonsült hallgatók első egyetemi napjától képes segítséget nyújtani és a különleges tehetségeket, vállalkozó szellemű hallgatókat felkarolni. A programról itt többet is megtudhat. 

Mindezek alapján úgy véljük joggal mondhatjuk, Szakkollégiumunk elsődleges célja a tehetséggondozás, melynek a lehető legteljesebb mértékben igyekszik megfelelni, de ezen felül, a szakkollégisták kvalitásai, elhivatottsága, illetve a Kar és a Jogász társadalom támogatása révén Szakkollégiumunk a szakmai-tudományos élet egyik fontos és igen csak eredményes egyetemi és térségi színfoltja is.

Elérhetőségeink

Batthyány Lajos Szakkollégium 9027. Győr, Budai u. 12.
janos.kalman88@gmail.com

Tagjaink